Menighedsråd

Menighedsrådets møder:

Tirsdag d. 10. januar 2017 , Onsdag d. 25 januar (fællesmøde m. Vinderup) , Tirsdag d. 7. februar 2017 , Tirsdag d. 7. marts 2017 , Tirsdag d. 18. april 2017 , Onsdag d. 26. april 2017 (fællesmøde m. Vinderup) , Tirsdag d. 16. maj 2017 , Tirsdag d. 13. juni 2017 , Tirsdag d. 15. august 2017Tirsdag d. 12. september 2017Tirsdag d. 10. oktober 2017Onsdag d. 15. november 2017

Tirsdag d. 12. december 2017

Torsdag d. 11. januar 2018

Tirsdag d. 13. februar 2018

Torsdag d. 15. marts 2018

Tirsdag d. 17. april 2018

Tirsdag d. 24 april 2018 (fællesmøde m. Vinderup)

Tirsdag d. 15. maj 2018

Torsdag d. 14. juni 2018

Torsdag d. 16. august 2018, Tirsdag d. 11. september 2018, Tirsdag d. 9. oktober 2018, Tirsdag d. 13. november 2018, Tirsdag d. 11. december 2018,

Møderne afholdes i Sahl Kirkehus kl. 19.00, hvis ikke andet er meddelt på dagsorden, der er fremlagt her på siden ca. 3 dage før møde.

Datoer ovenfor, der er markeret som link, indeholder dagsorden før mødet, efter bliver det til referat. (emnet kan ses ved at klikke på dato!)

Fra Sahl menighedsråd. Formandens hilsen fra menighedsrådet kan læses i Kirkebladet

 

Dagsorden for meninghedsrådsmøde indeholder altid følgende hovedpunkter:

Stregtegning

 

Dagsorden

for møde i

Sahl Menighedsråd

 

Tirsdag/Torsdag den dd.mm.åååå, kl. 19.00.

 

 Hvis ikke andet er nævnt, så afholdes møderne i Sahl Kirkehus!

Åben del:

  1. Godkendelse af dagsorden.
  2. Post siden sidst.
  3. Menighedsrådet.
  4. Fra udvalgene.
  5. Medarbejderne.
  6. Økonomi.
  7. Eventuelt

Lukket del: (aldrig offentlig)