Menighedsråd

Menighedsrådets møder:

Torsdag d. 8 december 2016 (ekstraordinært møde)

Tirsdag d. 13. december 2016

Tirsdag d. 10. januar 2017

Onsdag d. 25 januar (fællesmøde m. Vinderup)

Tirsdag d. 7. februar 2017

Tirsdag d. 7. marts 2017

Tirsdag d. 18. april 2017

Onsdag d. 26. april 2017 (fællesmøde m. Vinderup) bemærk: mødet afholdes i Vinderup Kirke- og Kulturhus!

Tirsdag d. 16. maj 2017

Tirsdag d. 13. juni 2017

Tirsdag d. 15. august 2017

Tirsdag d. 12. september 2017

Tirsdag d. 10. oktober 2017

Tirsdag d. 14. november 2017, Tirsdag d. 12. december 2017,

Møderne afholdes i Sahl Kirkehus kl. 19.00, hvis ikke andet er meddelt på dagsorden, der er fremlagt her på siden ca. 3 dage før møde.

Datoer ovenfor, der er markeret som link, indeholder dagsorden før mødet, efter bliver det til referat. (emnet kan ses ved at klikke på dato!)

Fra Sahl menighedsråd. Formandens hilsen fra menighedsrådet kan læses i Kirkebladet

 

Dagsorden for meninghedsrådsmøde indeholder altid følgende hovedpunkter:

Stregtegning

 

Dagsorden

for møde i

Sahl Menighedsråd

 

Tirsdag den dd.mm.åååå, kl. 19.00.

 

 Hvis ikke andet er nævnt, så afholdes møderne i Sahl Kirkehus!

Åben del:

  1. Godkendelse af dagsorden.
  2. Post siden sidst.
  3. Menighedsrådet.
  4. Fra udvalgene.
  5. Medarbejderne.
  6. Økonomi.
  7. Eventuelt

Lukket del: (aldrig offentlig)