Liturgi

Her er liturgien, som den ser ud i Sahl Kirke, for henholdsvis højmesse og kort gudstjeneste, foranlediget af provstens ønske om, at den lægges ud på kirkens hjemmeside.

LITURGI SAHL – HØJMESSE kl. 10.30

Præludium

Indgangsbøn

1. salme

Hilsen + korsvar (’Og Herren være med dig’)

Indledningskollekt + korsvar (’Amen’)

Læsning fra Det Gamle Testamente

2. salme

Læsning fra Det Nye testamente

Trosbekendelsen siges i kor, herefter synges nr. 123 v.7

[Eventuel dåb er på trosbekendelsens plads, før dåben synges 448, vers 1-3 – efter dåben vers 4-6, hvorunder præsten lykønsker forældrene og giver dem dåbsattest og børnebibel. Hvis dåbsforældrene går ud umiddelbart efter 448, vers 4-6 spiller orglet mens de går ud ]

3. salme

Evangelielæsning med ’Gud være lovet..’, prædiken, lovprisning, kirkebøn, apostolsk velsignelse

4. salme [omklædning til messehagel]:

Nadverindledning: Opstandne Herre og Frelser” + korsvar (’amen’)

(=indledning a. uden den indledende tiltale)

Fadervor bedes af alle i kor

Indstiftelsesordene

Efter det sidste nadverbord bønnen: ’Den korsfæstede og opstandne…’

Salme efter nadveren vælges frit, dog ofte nr. 69, vers 5-6:

Slutningskollekt + korsvar (’amen’)

Velsignelse + korsvar (3* ’amen’)

5. salme [messehagel tages af]

Udgangsbøn

Postludium (hvorunder menigheden bliver siddende)

LITURGI SAHL – KORT GUDSTJENESTE kl 9.00 / 19.00

Præludium

Indgangsbøn

1. salme

Hilsen + korsvar (’Og Herren være med dig’)

Indledningskollekt + korsvar (’Amen’)

Een læsning

Trosbekendelsen siges i kor, herefter synges nr. 123 v.7

[Eventuel dåb er på trosbekendelsens plads, dåbssalme vælges frit, som oftest dog 448,før dåben vers 1-3 og efter dåben vers 4-6, hvorunder præsten lykønsker forældrene og giver dem dåbsattest og børnebibel. Hvis dåbsforældrene går ud umiddelbart efter 448 vers 4-6 spiller orglet, mens de går ud ]

2. salme

Evangelielæsning med ’Gud være lovet..’, prædiken,

lovprisning, kirkebøn + Fadervor, apostolsk velsignelse

3. salme

[Evt. nadver her:

Nadverindledning: Opstandne Herre og Frelser” + korsvar (’amen’)

(=indledning a. uden den indledende tiltale)

Fadervor bedes af alle i kor

Indstiftelsesordene

Efter det sidste nadverbord bønnen: ’Den korsfæstede og opstandne…’

Salme efter nadveren vælges frit, dog ofte nr. 69, vers 5-6:]

Slutningskollekt + korsvar (’amen’)

Velsignelse + korsvar (3* ’amen’)

4. salme

Udgangsbøn

Postludium (hvorunder menigheden bliver siddende)